Avoin hallinto

Avoin hallinto
Avoin

torstai 21. toukokuuta 2015

Hei,

Suomi kuuluu avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan (Open Government Partnership). Yritämme ohjelman kautta edistää hallinnon avoimuutta niin valtiolla kuin kunnissakin. Osa työtä on kiertää eri paikoissa kertomassa avoimen hallinnon työstä ja teemoista. Kaksi päivää sitten saimme uuden roll upin, jossa on kuvattuna hankkeen maskotti, jota tuttavallisesti kutsumme nimellä "Avoin". Hän pitää käsissään kuvaa avoimen hallinnon tavoitteista. Yhtenä tavoitteena meillä 2015-2017 on lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen. Tämä työ on innoittanut meitä nuorisofoorumin järjestämiseen OECD:n hallintoministerikokouksen yhteydessä. Viime vuoden lopulla olimme avoimesta hallinnosta kertomassa Vaasan joulumarkkinoilla. Pyysimme siellä ihmisiä kertomaan, mitkä ovat tärkeimpiä tavoitteita avoimen hallinnon edistämísessä ja tuo lasten ja nuorten osallisuus sai ehdottomasti eniten kannatusta. On hienoa, että nuorisofoorumin kautta saamme tavoitetta näkyväksi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finland is a member in the Open Government Partnership. Through this programme we try to enhance openness both on the state level as well as in the Finnish municipalities. One part of the work is to go around and talk about the open government work and themes. Two days ago we got a new roll up on which our favorite figure Mr Open (Avoin) is printed. He holds a map of the Open Government goals in his hands. One important goal for us for the years 2015-2017 is enhancing the engagement of children and youth. This work has been an inspiration for us also in organising the Yout Forum that is linked to the OECD Public Governance Ministerial. At the end of last year we attended the Vaasa region Christmas market. We asked people to tell us what are the most important targets in  open government and enhacing the engagement of children and youth got most support. It is nice that also through the Youth Forum we can get visibility to this target.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti