Avoin hallinto

Avoin hallinto
Avoin

sunnuntai 20. syyskuuta 2015


Hei,

 

Syyskuu lähestyy loppuaan ja OECD:n hallintoministerikokous ja siihen liittyvä nuorisofoorumi ovat enää kuukauden päässä. Nuorisofoorumiin osallistuvien suomalaisten nuoria matkavarauksia sovitellaan paraikaa. Suomalaiset osallistujathan tulevat Kuopiosta Ja Itä-Lapista. Itse nuorisofoorui järjestetään Helsingissä Säätytalolla. OECD kokoaa juuri paraikaa yhteen maista tulleita yhteenvetoja nuorten näkemyksistä.
 
Suomen avoimen hallinnon työssä olemme miettineet, mitä voimme tehdä nuorten osallisuuden eteen. OECD- nuorisofoorumiin tulleet näkemykset paitsi välitämme eteenpäin ministereille, niin otamme yös osaksi omaa työtämme. Olemme jo aiemmin koonneet nuorten kuulemisesta tietokortteja avuksi, jotta hallinnossa olisi helpompaa osallistaa nuoria ja se onnistuisi paremmin. Näiden tietokorttien lisäksi olemme nyt kokoamassa myös kokemuskortteja

Itse ministerikokouksessakin paitsi, että nuorten näkemykset ovat siellä esillä, niin myös puhutaan ja keskustellaan muutoinkin osallisuuden edistämisestä. Ministerit pohtivat, miten voidaan entistä paremmin antaa kaikille mahdollisuus osallistua, miten tekniikka voisi tässä auttaa ja miten voitaisiin luoda julkiselle sektorille sellainen kulttuuri, jossa avoimuus ja osallisuus ovat vielä nykyistä keskeisempiä.

Kun aikaa ministerikokoukseen on tuo kuukausi, niin valmistelut ovat ehkä kiireisimmillään. Kaikkia osa-alueita viimeistellään, niin kokouksen taustapapereiden sisältöjä kuin kokoustekniikkaa, pöytien sijoittelua ja vieraiden kuljetuksia. Tavoitteena meillä on tehdä kokous, jossa kaikki toimii niin hyvin, että ministerit voivat keskittyä vain itse asiaan.

 
Katju

 

 
 Youth Forum järjestetään Säätytalolla (kuva):; The Youth Dialogue will be organised at the House of the Estates (picture here).

Hi,

 
September is coming to an end and the OECD Public Governance Ministerial is only a month away. We are currently organising the travelling of the youth representatives from Finland. They come from City of Kuopio in eastern Finland and from Eastern Lapland. The Youth Dialogue itself will be organised in Helsinki at the House of the Estates. OECD is right now working on the joint resume of the results from the national youth forums of different countries.

In the open government work in Finland we have been thinking what we caould do ore to enhance youth participation. The views that we received for the Youth Forum we will not just deliver to the ministers but also take up as part of our work. We have already before produced information cards about youth participation, so that it would be easier to organise and for youth to participate and that we would succeed in it better. Now we are also producing info cards about good practices and good experiences in youth participation.

In the ministerial meeting besides that the views of the youth are very much present there, the theme of openness and participation will be discussed there from all possible angles. The ministers will discuss how a chance can be better given to everybody to participate, how technology can help in this  and how we could create a culture in the public sector where openness and engagement would be even more central than they are now.

 Now that there is a month to go tohe ministerial, we are very busy with the preparations. We are finalising all areas, on the one hand the contents of the background papers as well as the ICT at the meeting rooms, the seating arrangements and transport issues. Our aim of course is to make this a meeting where everything work so well that the ministers can concentrate on the right issues.

 Katju

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti