Avoin hallinto

Avoin hallinto
Avoin

keskiviikko 8. huhtikuuta 2015


Hei,

Tervetuloa seuraamaan blogiamme, johon kirjoitamme viikoittain suomeksi ja englanniksi.  Ensimmäisenä aiheena - Mikä on OECD?

Mikä on OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)?

OECD on yhteistyöjärjestö, jossa on 34 jäsenmaata ja töissä 2 500 ihmistä. Pääkonttori on Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. OECD haluaa edistää sellaisia asioita ja päätöksiä, joilla parannetaan ihmisten hyvinvointia ympäri maailman.


OECD:n jäsenmaat tekevät yhdessä työtä ja etsivät ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Yhdessä yritetään ymmärtää mitä on taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristömuutosten takana. Mitkä asiat ovat johtaneet näihin muutoksiin. OECD tutkii ja vertailee tietoja ja tekee niiden pohjalta ennusteita tulevaisuudesta. Erityisesti OECD on tunnettu talousennusteistaan.


OECD tutkii kuitenkin myös monia sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään, kuten paljonko veroja maksetaan, kuinka paljon vapaa aikaa ihmisillä on, millaisia ovat nuorten koulujärjestelmät eri maissa ja millä tolalla ovat vanhusten eläkeasiat.


Tutkitun tiedon ja kokemustiedon pohjalta OECD tekee suosituksia siitä, millaisia päätöksiä jäsenmaiden tulisi tehdä, jotta kansalaisten hyvinvointi lisääntyisi.Hi,

 What is OECD ?
Welcome to our blog where we will write weekly both in Finnish and in English. Our first topic is: What is OECD?  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) is a co-operation organisation, that has 34 member countries and where 2 500 people work. The OECD headquarters are in Paris, France.

The mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is to promote policies that will improve the well-being of people around the world.

The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. OECD works with governments to understand what drives economic, social and environmental change. OECD analyses and compares data to predict future trends. OECD is especially well known for its economic forecasts.

OECD also looks at many issues that directly affect everyone’s daily life, like how much people pay in taxes and how much leisure time they can take. OECD compares how different countries’ school systems are readying their young people for modern life, and how different countries’ pension systems will look after their citizens in old age.

Drawing on facts and real-life experience, OECD  recommends policies designed to improve the quality of people's lives. You can find more information about the OECD at www.oecd.org

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti